Hvad er baby kolik og hvordan kan det afhjælpes?

Kolik hos babyer er en tilstand, der kan være svær for barnet at være plaget af og for de nybagte forældre at forstå årsagen til.

Kolik viser sig typisk efter de første to uger og kan fortsætte helt frem til, at babyen er 5 måneder gammel.

I 90% af tilfældene ser man det, man kalder 3-måneders kolik, hvor de skingre græde- og skrigeture aftager, efter at barnet er fyldt 3 måneder.

Uanset hvornår tilstanden starter og slutter, er det en smertefuld oplevelse for både barn og forældre. Der findes nemlig flere forskellige årsager til kolik, og det er ikke altid ligetil at forstå, hvilken der er tale om.

I denne artikel kan du læse mere om, hvilke gængse årsager der er til baby kolik, samt hvorledes man som forælder kan gøre en aktiv indsats for at komme symptomerne til livs.

Sådan kommer baby kolik til udtryk

Kolik er en tilstand, hvor babyen giver udtryk for sine følelser med langvarige græde- og skrigeture.

For at der kan være tale om kolik, skal disse grædeture vare mere end 3 timer om dagen, 3 gange om ugen i en periode af min. 3 uger.

På denne måde giver tilstanden sig til udtryk af mange timer om dagen og kan give anledning til forvirring hos forældrene, da det kan være svært at finde frem til, hvad der har givet anledning til denne gråd.

Der kan være flere forskellige årsager til baby kolik men blandt de mest gængse årsager finder man følgende:

  • Fysiske smerter
  • Overstimulering og træthed
  • Problemer med afføring
  • Sult

Har man mistanke om, at der kan være tale om baby kolik anbefales det at henvende sig til egen læge, der kan overskueliggøre symptombilledet og vurdere, om der er tale om kolik eller ej.

Er der tale om baby kolik vil der være en række gode råd og vejledning, som lægen eller sundhedsplejersken kan give med, som eksempelvis at sørge for at babyen får lov til at bøvse, ligger ordentligt, når der ammes, opnå den rette søvnrytme etc.

Osteopati afhjælper baby kolik

Flere vælger at supplere lægens anvisninger med osteopatisk behandling, der i mange tilfælde har kunnet tilbyde babyen den ro, der har været behov for.

Ved osteopati kan man som forælder forvente en helhedsorienteret behandling, der manuelt går ind og korrigerer barnets nervesystem og løsner op for eventuelle spændinger i kroppen.

Med en viden om babyens symptombillede kan osteopaten vurdere, hvilke systemer der kan have god gavn af manuel korrigering og nænsomme tryk for at komme symptomerne til livs.

Helhedsorienteret behandling for børn

Med et helhedsorienteret perspektiv på kroppen vil behandlingen fokuseres på de områder af kroppen, der har en direkte indvirkning i baby kolik og således korrigere de nødvendige systemer, for at barnet atter kan falde til ro.

Selvom behandlingen ikke er fokuseret direkte på, hvor symptomerne fysisk er placeret, vil de omkringliggende systemer være vigtige at korrigere, da de har en hel del at sige i forhold til hvordan barnets øvrige systemer fungerer.

Ved en osteopatisk behandling vil der afslutningsvist altid være en række gode råd og vejledning, som behandleren vil kunne give forældrene med for at sikre så langvarige behandlingsresultater som muligt.